<<< Displaying items by tag: budgetpolissen

Downloaden, printen en ophangen. Help ons met het werven van fondsen.

Download Poster

  • Start
  • Displaying items by tag: budgetpolissen


Hinderpaalcriterium

zondag, 01 mei 2016

Niet-gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars maken met veel zorgaanbieders afspraken over de zorg die zij inkopen. Deze afspraken gaan over de prijs maar kunnen ook over kwaliteitsstandaarden en behandelquota gaan. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract. Heeft een zorgverlener geen contract met jouw zorgverzekeraar, dan gelden de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. Je ontvangt dan vaak een lagere vergoeding. Meestal gaat het om 75% - 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Maar niet altijd. Het gaat dus over welke vergoeding jij krijgt wanneer je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat en in hoeverre dit een belemmering is voor jouw vrije artsenkeuze.

Published in Dossiers