<<< Displaying items by tag: zorghuis

Downloaden, printen en ophangen. Help ons met het werven van fondsen.

Download Poster

  • Start
  • Displaying items by tag: zorghuis


Eerder deze week tekende wij bezwaar aan tegen het besluit van de NZa om ons verzoek tot handhaving af te wijzen. De NZa werd verzocht handhavend op te treden tegen zorgpolissen die beperkende maatregelen op de vrije artsenkeuze bevatten. Daarnaast vinden wij dat het verzekerde vaak onmogelijk wordt gemaakt goed zicht op zorglabels en polisvoorwaarden te krijgen. De NZa wil niet verder gaan dan dat op een aantal punten ‘het vragen kan oproepen bij de verzekerde’. Maar ziet niet dat zorgverzekeraars zich niet aan wet- en regelgeving zouden houden.

Oprichting Stichting Zorghuis

maandag, 30 mei 2016

Als je aan de zorg denkt dan denk je sinds een decennia ook aan marktwerking. Sinds 2006 is het, na een steeds meer terugtrekkende overheid, vooral een spel tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder geworden. Verzekerden nemen pas deel aan de discussie wanneer die zelf zorgvrager zijn geworden. Dat is te laat. Wij willen zorgverzekerden, op het moment dat een zorgverzekering moet worden afgesloten, actief laten deelnemen in deze markt. Stichting Zorghuis is van mening dat dit enkel mogelijk is bij meer transparantie, duidelijke richtlijnen maar vooral door een sterk vereenvoudiging van het aanbod van zorgverzekeringen.