<<< Stichting Zorghuis in bezwaar tegen afwijzing NZa

Downloaden, printen en ophangen. Help ons met het werven van fondsen.

Download Poster

Stichting Zorghuis in bezwaar tegen afwijzing NZa

Regelmatig plaatsen wij hier artikelen zodat je op de hoogte blijft over de ontwikkelingen van Stichting Zorghuis

  • Start
  • Nieuws
  • Stichting Zorghuis in bezwaar tegen afwijzing NZa

Waarschuwing

JFile: :lezen: Kan het bestand niet openen: /mnt/web005/e2/84/53878684/htdocs/StichtingParamedici/cache/mod_sp_tweet/269-twitter.jsonStichting Zorghuis in bezwaar tegen afwijzing NZa

Eerder deze week tekende wij bezwaar aan tegen het besluit van de NZa om ons verzoek tot handhaving af te wijzen. De NZa werd verzocht handhavend op te treden tegen zorgpolissen die beperkende maatregelen op de vrije artsenkeuze bevatten. Daarnaast vinden wij dat het verzekerde vaak onmogelijk wordt gemaakt goed zicht op zorglabels en polisvoorwaarden te krijgen. De NZa wil niet verder gaan dan dat op een aantal punten ‘het vragen kan oproepen bij de verzekerde’. Maar ziet niet dat zorgverzekeraars zich niet aan wet- en regelgeving zouden houden.

Machtigings-/toestemmingsvereiste

Een aantal zorgverzekeraars stellen nu, ten onrechte, dat een verzekerde in sommige gevallen vooraf toestemming moet vragen wanneer die behandelt wil worden door een zorgaanbieder zonder contract met zijn verzekeraar. Vreemd genoeg zijn deze voorwaarden ook in een aantal restitutiepolissen te vinden. De NZa geeft in haar antwoord aan dat dit machtigingsvereiste in zijn algemeenheid is toegestaan. In ons bezwaar motiveren wij dat dit beleid specifiek voor niet-gecontracteerde zorg een ‘hinderpaal’ opwerpt voor een verzekerde en daarmee zijn recht op vrije artsenkeuze beperkt. In de afwijzing geeft de NZa op deze vraag geen antwoord. Daarnaast worden (medische) gegevens door medewerkers van deze zorgverzekeraars opgevraagd terwijl daar geen bevoegdheid voor is.

Polisvoorwaarden CZ

De NZa deelt in haar afwijzing ons bezwaar dat het voor de verzekerde niet duidelijk is welke voorwaarden bij de verzekeringsproducten van CZ horen. Nadat de NZa in gesprek met CZ dit bezwaar kenbaar maakte heeft CZ dit op haar website gedeeltelijk aangepast. Wij hebben in het bezwaar ons ongenoegen uitgesproken over deze weinig transparante houding. De handelwijze van de toezichthouder en CZ is namelijk in strijd met jurisprudentie over het tot stand komen van een overeenkomst. ‘De toezichthouder heeft zich in een onbestaanbare positie gemanoeuvreerd.’ De NZa doorkruist de rechtspositie van de verzekerde en de aanpassingen zijn onvolledig en onzorgvuldig uitgevoerd.

In zijn algemeenheid is de afwijzing teleurstellend te noemen. Op een aantal punten zegt de NZa de klacht te delen, bevestigt dat er misverstanden door ontstaan, maar verzuimt deugdelijk te motiveren dat dit niet nadelig zou zijn voor de verzekerde. Daarnaast citeert de NZa zeer selectief uit wet- en regelgeving zonder haar reden tot afwijzing goed te onderbouwen. Verder wordt niet op alle punten antwoord gegeven en leest de afwijzing verontrustend; ‘De NZa heeft niets geregeld over het gebruik van labels of de verplichting informatie hierover aan de NZa te leveren’. Hetgeen betekent dat er geen toezicht bestaat op de verschillende zorglabels die zorgverzekeraars gebruiken om hen verzekeringsproducten aan te bieden.

Download hieronder het volledige dossier.
Handhavingsverzoekdownloaden Afwijzingdownloaden Bezwaardownloaden

Read 501 Keer gelezen