Nieuws

Stichting Zorghuis bericht hier over actuele nieuwsonderwerpen.

Nieuws naar aanleiding van door ons uitgevoerde onderzoeken, verzoeken aan toezichthouders, publicaties en berichten in de media.

 

Stichting Zorghuis in bezwaar tegen afwijzing NZa

 

Eerder deze week tekende wij bezwaar aan tegen het besluit van de NZa om ons verzoek tot handhaving af te wijzen. De NZa werd verzocht handhavend op te treden tegen zorgpolissen die beperkende maatregelen op de vrije artsenkeuze bevatten. Daarnaast vinden wij dat het verzekerde vaak onmogelijk wordt gemaakt goed zicht op zorglabels en polisvoorwaarden te krijgen. De NZa wil niet verder gaan dan dat op een aantal punten ‘het vragen kan oproepen bij de verzekerde’. Maar ziet niet dat zorgverzekeraars zich niet aan wet- en regelgeving zouden houden.

 

 

Machtigings-/toestemmingsvereiste

Een aantal zorgverzekeraars stellen nu, ten onrechte, dat een verzekerde in sommige gevallen vooraf toestemming moet vragen wanneer die behandelt wil worden door een zorgaanbieder zonder contract. Vreemd genoeg zijn deze voorwaarden ook in een aantal restitutiepolissen te vinden. De NZa geeft in haar antwoord aan dat dit machtigingsvereiste in zijn algemeenheid is toegestaan. In ons bezwaar motiveren wij dat dit beleid specifiek voor niet-gecontracteerde zorg een ‘hinderpaal’ opwerpt voor een verzekerde en daarmee zijn recht op vrije artsenkeuze beperkt. In de afwijzing geeft de NZa op deze vraag geen antwoord. Daarnaast worden medische gegevens door medewerkers van deze zorgverzekeraars opgevraagd en beoordeeld terwijl daar geen bevoegdheid voor is.

 

 

Polisvoorwaarden CZ

De NZa deelt in haar afwijzing ons bezwaar dat het voor de verzekerde niet duidelijk is welke voorwaarden bij de verzekeringsproducten van CZ horen. Nadat de NZa in gesprek met CZ dit bezwaar kenbaar maakte heeft CZ dit op haar website gedeeltelijk aangepast. Wij hebben in het bezwaar ons ongenoegen uitgesproken over deze weinig transparante houding. De handelwijze van de toezichthouder en CZ is namelijk in strijd met jurisprudentie over het tot stand komen van een overeenkomst. ‘De toezichthouder heeft zich in een onbestaanbare positie gemanoeuvreerd.’ De NZa doorkruist de rechtspositie van de verzekerde en de aanpassingen zijn onvolledig en onzorgvuldig uitgevoerd.

In zijn algemeenheid is de afwijzing teleurstellend te noemen. Op een aantal punten zegt de NZa de klacht te delen, bevestigt dat er misverstanden door ontstaan, maar verzuimt deugdelijk te motiveren dat dit niet nadelig zou zijn voor de verzekerde. Daarnaast citeert de NZa zeer selectief uit wet- en regelgeving zonder haar reden tot afwijzing goed te onderbouwen. Verder wordt niet op alle punten antwoord gegeven en leest de afwijzing verontrustend; ‘De NZa heeft niets geregeld over het gebruik van labels of de verplichting informatie hierover aan de NZa te leveren’. Hetgeen betekent dat er geen toezicht bestaat op de zorglabels die zorgverzekeraars gebruiken om verzekeringsproducten aan te bieden.

 

 

 

 

Nu je er toch bent...

 

...willen wij wat aan je vragen. Sinds de oprichting van Stichting Zorghuis hebben wij al diverse donaties mogen ontvangen. Wij zijn daar iedereen dankbaar voor. Echter de inkomsten van onze Stichting lopen langzaam terug.

 

Dankzij de gekregen steun kunnen we ingewikkelde dossiers oppakken. Vooral in deze tijd waar steeds meer druk op het zorgstelsel komt te staan zijn de rechten van verzekerden belangrijker geworden. Stichting Zorghuis is onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen. Niemand stuurt onze mening, de onderzoeken en de uitkomsten. Wij vinden dit belangrijk omdat het ons in staat stelt een stem aan de verzekerden te geven en de zorgverzekeraars uit te dagen om het hele verhaal te vertellen. En dat verhaal ook goed te vertellen. Zodat eenieder op een juiste wijze tot een weloverwogen keuze van zijn zorgpolis kan komen.

 

Uw steun betekent dat Stichting Zorghuis onafhankelijk onderzoek naar de zorgpolissen kan verrichten. Zo kunnen wij onder andere opkomen voor het recht op vrije artsenkeuze. Wij zien dat zorgverzekeraars dit recht beetje bij beetje steeds verder beperkt. Hierover, maar ook over het toezicht, zijn wij inmiddels een rechtszaak tegen de NZa begonnen

 

Als iedereen die onze website bezoekt ons zou ondersteunen, dan kunnen wij ons meer en beter inzetten voor jouw zorgpolis. Al is het maar € 1 en een minuut van je tijd. Dank je.

 

Steun Stichting ZorghuisDoneren