zorghuis bezorgdwijzer

Vind de onduidelijkste zorgverzekeraar!

Je mag weer switchen van zorgverzekering. Maar waar teken je eigenlijk voor? Bezorgdwijzer.nl maakt je bewust van de risico’s.

Bezorgdwijzer.nl vraagt aandacht voor de vaagheid van polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Zorgverzekeraars zeggen vooraf niet welk deel van het bedrag op de zorgnota voor de verzekeraar is en welk deel voor de consument. Verzekeraars communiceren alleen een vergoedingspercentage gebaseerd op een gemiddelde prijsafspraak – zogeheten gemiddelde gecontracteerde tarieven. Een misleidend principe, want alleen de verzekeraar kent die prijsafspraken. Als consument kun je vooraf dus nooit de financiële risico’s inschatten.

restitutiepolis intro

Achmea beperkt vergoedingen restitutiepolis

De restitutiepolissen van Zilveren Kruis, Avéro, Pro Life en FBTO beperken de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg aanzienlijk.

De in de restitutieoverzichten genoemde vergoedingen waar geen wettelijk maximum voor wordt vastgesteld zijn gebaseerd op de contractafspraken die Zilveren Kruis/Achmea met haar zorgverleners afsluit. In 2017 ligt dit voor de meeste (paramedische) zorgprestaties op 150% van het gecontracteerde tarief. In 2018 verlaagt het Zilveren Kruis/Achmea dit naar 110% van haar eigen laagste gecontracteerde tarief. Voor Medische Specialistische zorg is vergoeding slechts 105% van de contractafspraken.

overstapcircus

Tekent u maar bij het kruisje.
De dekking vertellen wij volgend jaar!

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg vaak niet gepubliceerd.

Dat is in het kort hoe het jaarlijkse overstapcircus door Nederland trekt. De afgelopen weken hebben wij nauwkeurig bijgehouden op welk moment zorgverzekeraars de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg publiceerde. Midden in het contracteergeweld tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar moeten wij zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Het is niet altijd duidelijk welke vergoedingen worden gegeven als er geen contract is afgesloten.

Stichting Zorghuis streeft naar meer duidelijkheid, transparantie maar vooral rechtszekerheid in een steeds complexer wordende zorgstelsel.

 

Onze organisatie is er niet op ingericht om (juridische) bijstand voor individuele gevallen te geven.

 

Ook geven wij geen advies over de af te sluiten zorgverzekering. Wel vragen wij u goed op te letten. Er valt namelijk écht iets te kiezen...maar ook te verliezen.

Over Stichting Zorghuis

Zorgverzekerden nemen pas actief deel aan de zorgmarkt wanneer die zelf zorgvrager zijn geworden.


Wij willen zorgverzekerden, op het moment dat een zorgverzekering moet worden afgesloten, meer bewust worden van de kwalitiet die hun zorgpolis bezit.