<<< Nieuws over Stichting Zorghuis

Downloaden, printen en ophangen. Help ons met het werven van fondsen.

Download Poster

Nieuws over Stichting Zorghuis

Regelmatig plaatsen wij hier artikelen zodat je op de hoogte blijft over de ontwikkelingen van Stichting Zorghuis

Kamervragen naar aanleiding van publicatie Stichting Zorghuis.

Op maandag 5 maart publiceerde het Algemeen Dagblad en de regionale kranten over het onderzoek die wij hebben uitgevoerd naar de vergoedingen die zorgverzekeraars in hun polissen opnemen. GroenLinks kamerlid Corinne Ellemeet had hierover een aantal vragen aan de minister van Medische Zorg, dhr. Bruins. Ook de fracties van de SP, PvdA, 50plus en coalitiegenoot CDA hadden vragen voor de minister.

Zorgverzekeraars vergoeden niet volgens eigen polisvoorwaarden

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg zijn vaak niet in overeenstemming met de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Dit blijkt uit een studie naar de vergoedingen die zorgverzekeraars voor niet-gecontracteerde zorg geven. Voor Stichting Zorghuis aanleiding om een handhavingsverzoek bij de Nederlandse Zorgautoriteit in te dienen. Na onderzoek ontdekten wij dat verzekerden in bijna alle gevallen, met een naturapolis, voor niet-gecontracteerde zorg veel minder vergoed krijgen dan wat er in de polis als vergoeding wordt genoemd. Vaak liggen de vergoedingen tussen de 3% en 17% lager. Soms kan dit oplopen tot maar liefst 40%. De zorgpolis suggereert een vergoeding die nooit wordt waargemaakt.

Stichting Zorghuis in bezwaar tegen afwijzing NZa
06 juli 2017
0

Stichting Zorghuis in bezwaar tegen afwijzing NZa

Eerder deze week tekende wij bezwaar aan tegen het besluit van de NZa om ons verzoek tot handhaving af te wijzen. De NZa werd verzocht handhavend op te treden tegen zorgpolissen die beperkende maatregelen op de vrije artsenkeuze bevatten. Daarnaast vinden wij dat het verzekerde vaak onmogelijk wordt gemaakt goed zicht op zorglabels en polisvoorwaarden te krijgen. De NZa wil niet verder gaan dan dat op een aantal punten ‘het vragen kan oproepen bij de verzekerde’. Maar ziet niet dat zorgverzekeraars zich niet aan wet- en regelgeving zouden houden.

Oprichting Stichting Zorghuis
30 mei 2016
2

Oprichting Stichting Zorghuis

Als je aan de zorg denkt dan denk je sinds een decennia ook aan marktwerking. Sinds 2006 is het, na een steeds meer terugtrekkende overheid, vooral een spel tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder geworden. Verzekerden nemen pas deel aan de discussie wanneer die zelf zorgvrager zijn geworden. Dat is te laat. Wij willen zorgverzekerden, op het moment dat een zorgverzekering moet worden afgesloten, actief laten deelnemen in deze markt. Stichting Zorghuis is van mening dat dit enkel mogelijk is bij meer transparantie, duidelijke richtlijnen maar vooral door een sterk vereenvoudiging van het aanbod van zorgverzekeringen.

Donor financieringsprogramma
15 mei 2016
3

Donor financieringsprogramma

Wij zien in toenemende mate de noodzaak voor een Stichting die opkomt voor de belangen van consumenten die, verplicht vanuit de wet, een zorgverzekering moeten afsluiten. Wet- en regelgeving worden vaak genegeerd en het aanbod van zorgpolissen is vaak onduidelijk. Er is dringende noodzaak om alle partijen in de zorgmarkt bij de les te houden. Maar wij zijn ook realisten. Wij willen ons dan ook eerst concentreren op het hinderpaalcriterium. Als er voldoende steun komt, maar dat is voor later, willen wij ons ook richten op andere aspecten van de zorgpolissen en zorgmarkt.