Uitspraak CvB

Zilveren Kruis en FBTO overtreden de wet. Vergoedingen zijn te laag.

Het College van beroep verklaart het bezwaar van Zilveren Kruis en FBTO, tegen de aanwijzing die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) oplegde, ongegrond.

Een restitutieverzekering dient in beginsel alle zorgkosten te vergoeden. Enkel wanneer een rekening onredelijk hoog is hoeft ze de zorgnota niet volledig te vergoeden. Het gaat om de uitzondering op de regel dat de zorgnota volledig vergoed dient te worden. De zorgverzekeraar moet dan wel per rekening, als ze die onredelijk hoog vinden, aantonen dat er ook sprake is dat een zorgverlener een excessief hoog tarief in rekening heeft gebracht.

zilveren kruis logo

Zilveren Kruis krijgt opnieuw aanwijzing van de Zorgautoriteit.

De restitutiepolissen van Zilveren Kruis, Avéro, Pro Life en FBTO beperken de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg aanzienlijk.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor het tweede jaar op rij een aanwijzing op. Dit jaar gaat de aanwijzing over de werkwijze ten aanzien van de restitutieverzekerden. Naar het oordeel van Zilveren kruis strookt die niet op alle punten met de wet- en regelgeving. Dat geldt zowel ten aanzien van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg in Nederland als in het buitenland.

zorghuis bezorgdwijzer

Vind de onduidelijkste zorgverzekeraar!

Je mag weer switchen van zorgverzekering. Maar waar teken je eigenlijk voor? Bezorgdwijzer.nl maakt je bewust van de risico’s.

Bezorgdwijzer.nl vraagt aandacht voor de vaagheid van polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Zorgverzekeraars zeggen vooraf niet welk deel van het bedrag op de zorgnota voor de verzekeraar is en welk deel voor de consument. Verzekeraars communiceren alleen een vergoedingspercentage gebaseerd op een gemiddelde prijsafspraak – zogeheten gemiddelde gecontracteerde tarieven. Een misleidend principe, want alleen de verzekeraar kent die prijsafspraken. Als consument kun je vooraf dus nooit de financiële risico’s inschatten. Teken de petitie die wij aan de 2de kamer aanbieden.

Overstapcisrcus

Tekent u maar bij het kruisje. De dekking vertellen wij volgend jaar!

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg vaak niet gepubliceerd.

Dat is in het kort hoe het jaarlijkse overstapcircus door Nederland trekt. De afgelopen weken hebben wij nauwkeurig bijgehouden op welk moment zorgverzekeraars de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg publiceerde. Midden in het contracteergeweld tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar moeten wij zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Het is niet altijd duidelijk welke vergoedingen worden gegeven als er geen contract is afgesloten.

Stichting Zorghuis streeft naar meer duidelijkheid, transparantie maar vooral rechtszekerheid in een steeds complexer wordende zorgstelsel.

 

Onze organisatie is er niet op ingericht om (juridische) bijstand voor individuele gevallen te geven.

 

Ook geven wij geen advies over de af te sluiten zorgverzekering. Wel vragen wij u goed op te letten. Er valt namelijk écht iets te kiezen...maar ook te verliezen.

Over Stichting Zorghuis

Zorgverzekerden nemen pas actief deel aan de zorgmarkt wanneer die zelf zorgvrager zijn geworden.


Wij willen zorgverzekerden, op het moment dat een zorgverzekering moet worden afgesloten, meer bewust worden van de kwalitiet die hun zorgpolis bezit.