restitutiepolis intro

Achmea beperkt vergoedingen restitutiepolis

De restitutiepolissen van Zilveren Kruis, Avéro, Pro Life en FBTO beperken de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg aanzienlijk.

De in de restitutieoverzichten genoemde vergoedingen waar geen wettelijk maximum voor wordt vastgesteld zijn gebaseerd op de contractafspraken die Zilveren Kruis/Achmea met haar zorgverleners afsluit. In 2017 ligt dit voor de meeste (paramedische) zorgprestaties op 150% van het gecontracteerde tarief. In 2018 verlaagt het Zilveren Kruis/Achmea dit naar 110% van haar eigen laagste gecontracteerde tarief. Voor Medische Specialistische zorg is vergoeding slechts 105% van de contractafspraken.

misleidene naturapolissen

Meeste naturapolissen zijn misleidend

Een vergoeding van 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief is de meest inhoudsloze zin van je zorgpolis.

De meeste zorgverzekeraars nemen voor het vaststellen van de hoogte van deze vergoedingen de gecontracteerde tarieven als uitgangspunt Er is maar één manier waarop er voor de consument duidelijkheid ontstaat wat het risico van zijn naturapolis inhoudt. Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg dienen te worden aangeboden volgens de restitutienorm vanuit het Besluit Zorgverzekering. Vergoeding van 75% van de nota van de zorgverlener, tot maximaal 75% van het wettelijke bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke marktconforme tarief.

rechtszaak NZa

Zorghuis daagt de NZa voor de rechter

Het is nog onduidelijk wanneer de zitting zal laten plaatsvinden.

Over het gebruik van machtigingsvereiste voor niet-gecontracteerde zorg. Inzage en beoordeling van medische dossiers door medewerkers zonder medische achtergrond. Welke polisvoorwaarden hanteert CZ nu eigenlijk en waarom werden deze polisvoorwaarden goedgekeurd? Hoe Achmea via zorglabels zorgverzekeringen aanbiedt zonder AFM-vergunning. Waarom informeert de NZa andere toezichthouders niet bij een melding op hun werkveld? Over het aanbod van zorgverzekeraars maar vooral het toezicht daarop.

AD opinie minister de jonge

Stichting Zorghuis op AD-Opinie pagina

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil lagere vergoedingen voor zorgverleners zonder contract met een verzekeraar.

Minister Hugo de Jonge dreigde onlangs met een lagere vergoeding voor zorgverleners zonder contract met de verzekeraar. Hij zei: ‘Zij krijgen nu nog minimaal driekwart van de rekening vergoed’. Stichting Zorghuis wordt moedeloos van de steeds terugkerende misvatting dat 75 procent van de rekening wordt vergoed. Wij kunnen het niet vaak genoeg herhalen: er wordt geen 75 procent vergoed. De vergoedingen zijn veel lager. Soms is het nog niet een derde.

Hoe laag wil de minister de vergoeding eigenlijk hebben?

Stichting Zorghuis streeft naar meer duidelijkheid, transparantie maar vooral rechtszekerheid in een steeds complexer wordende zorgstelsel.

 

Onze organisatie is er niet op ingericht om (juridische) bijstand voor individuele gevallen te geven.

 

Ook geven wij geen advies over de af te sluiten zorgverzekering. Wel vragen wij u goed op te letten. Er valt namelijk écht iets te kiezen...maar ook te verliezen.

Over Stichting Zorghuis

Zorgverzekerden nemen pas actief deel aan de zorgmarkt wanneer die zelf zorgvrager zijn geworden.


Wij willen zorgverzekerden, op het moment dat een zorgverzekering moet worden afgesloten, meer bewust worden van de kwalitiet die hun zorgpolis bezit.