Update!

De NZa publiceerde op 16 augustus haar rapport over het onderzoek naar vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg. Het NZa-onderzoek is te beperkt uitgevoerd. Intussen blijkt uit aanvullend onderzoek van Stichting Zorghuis dat de polisvoorwaarden van de meeste naturapolissen misleidend zijn.

 

misleidene naturapolissen

Meeste naturapolissen zijn misleidend

Een vergoeding van 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief is de meest inhoudsloze zin van je zorgpolis.

De meeste zorgverzekeraars nemen voor het vaststellen van de hoogte van deze vergoedingen de gecontracteerde tarieven als uitgangspunt Er is maar één manier waarop er voor de consument duidelijkheid ontstaat wat het risico van zijn naturapolis inhoudt. Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg dienen te worden aangeboden volgens de restitutienorm vanuit het Besluit Zorgverzekering. Vergoeding van 75% van de nota van de zorgverlener, tot maximaal 75% van het wettelijke bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke marktconforme tarief.

rechtszaak NZa

Zorghuis daagt de NZa voor de rechter

Het is nog onduidelijk wanneer de zitting zal laten plaatsvinden.

Over het gebruik van machtigingsvereiste voor niet-gecontracteerde zorg. Inzage en beoordeling van medische dossiers door medewerkers zonder medische achtergrond. Welke polisvoorwaarden hanteert CZ nu eigenlijk en waarom werden deze polisvoorwaarden goedgekeurd? Hoe Achmea via zorglabels zorgverzekeringen aanbiedt zonder AFM-vergunning. Waarom informeert de NZa andere toezichthouders niet bij een melding op hun werkveld? Over het aanbod van zorgverzekeraars maar vooral het toezicht daarop.

In het nieuws

Zorgverzekeraars vergoeden vaak veel minder dan ze zeggen

Verzekerden lopen zo per jaar honderden tot duizenden euro's mis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is een onderzoek gestart.

Stichting Zorghuis bekeken de vergoedingen die zorgverzekeraars betalen voor niet-gecontracteerde zorg. Die wordt geleverd door zorgaanbieders waarmee de verzekeraars geen contract hebben. Verzekerden lopen zo per jaar honderden tot duizenden euro's mis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is een onderzoek gestart. De verzekeraars zeggen dat ze 75 procent van de gemiddelde gecontracteerde tarieven vergoeden als hun klanten bij een andere aanbieder zorg krijgen.

Stichting Zorghuis streeft naar meer duidelijkheid, transparantie maar vooral rechtszekerheid in een steeds complexer wordende zorgstelsel.

 

Onze organisatie is er niet op ingericht om (juridische) bijstand voor individuele gevallen te geven.

 

Ook geven wij geen advies over de af te sluiten zorgverzekering. Wel vragen wij u goed op te letten. Er valt namelijk écht iets te kiezen...maar ook te verliezen.

Over Stichting Zorghuis

Zorgverzekerden nemen pas actief deel aan de zorgmarkt wanneer die zelf zorgvrager zijn geworden.


Wij willen zorgverzekerden, op het moment dat een zorgverzekering moet worden afgesloten, meer bewust worden van de kwalitiet die hun zorgpolis bezit.