Tekent u maar bij het kruisje, de dekking vertellen wij volgend jaar!

 

Dat is in het kort hoe het jaarlijkse overstapcircus door Nederland trekt. De afgelopen weken hebben wij nauwkeurig bijgehouden op welk moment zorgverzekeraars de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg publiceerde. Midden in het contracteergeweld tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar moeten wij zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Het is niet altijd duidelijk welke ziekenhuizen/zorgaanbieders zijn gecontracteerd en welke vergoedingen worden gegeven als er geen contract is afgesloten.
 
De burger is de grote verliezer. Ongeveer een derde van de zorgverzekeraars hebben op 31 december (maar ook op 15 januari) de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg niet of slechts gedeeltelijk op orde. Het gaat hier om Anderzorg. Besured, De Amersfoortse, De Friesland, CZ, Just, Menzis, National Academic, PMA, Promovendum en HEMA Zorgverzekering.
 
Eenieder die bij deze verzekeraars een polis heeft afgesloten weet dus eigenlijk niet wat zijn verzekering inhoudt. Was het nog gelukt om het contract met het ziekenhuis in mijn woonplaats rond te krijgen? Welke concrete vergoeding krijg ik als blijkt dat mijn zorgverlener geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar? Nederlanders worden onder druk gezet om voor 31 december een zorgverzekering te kiezen terwijl pas na de jaarwisseling duidelijk wordt op welke zorg of vergoeding aanspraak gemaakt kan worden. Dat slechts 6% de overstap waagt is dus niet zo raar.

 

 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Intussen kan je wel in de situatie terechtkomen dat de gegeven vergoeding een stuk lager is dan verwacht. Maar wat mag je verwachten als jouw zorgverzekeraar verzuimt je volledig te informeren? Verzekerden kunnen bezwaar maken bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De ombudsman zal moeten gaan meewegen of een zorgverzekeraar zijn vergoeding van zorgkosten mag beperken met tarieven die pas na 1 januari zijn gepubliceerd. Het zelfreinigend vermogen van zorgverzekeraars moet zo een handje worden geholpen.

 

Op 30 december beboette de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vier telecomproviders voor de onjuiste en onvolledige informatie over hun aanbod op hun websites voor consumenten. De ACM verklaarde bovendien dat onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Hetgeen bijdroeg aan een flinke boete van in totaal ruim 13M€.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ook handvaten om zelf actief toe te zien dat informatie van zorgverzekeraars voor consumenten inzichtelijk zijn en hen in staat stelt zorgverzekeringen te vergelijken. Daar schort het nogal aan. De NZa waarschuwde vorige maand wel huisartsen die een poster in de wachtkamer ophingen. Ze attendeerden hun cliënten op de afspraken die VGZ maakt waardoor einde jaar plafonds zijn bereikt en patiënten niet meer worden geholpen. De NZa vond de posters misleidend en ze moesten de wachtkamers uit. Tegelijkertijd zagen wij niet dat de NZa zorgverzekeraars waarschuwde over deze onjuiste en gebrekkige informatieverstrekking bij het aanbod van zorgverzekeringen.

 

Wij hebben inmiddels de NZa en SKGZ geïnformeerd bij welke zorgverzekeraars vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg ontbreken.

 

Teken onze petitie voor begrijpelijke, heldere polissen. Polissen die je kan vergelijken!

 

Anderzorg: Vergoedingen voor Medisch Specialistische zorg, Kraamzorg, Wijkverpleging, Verloskundige zorg

https://www.anderzorg.nl/klantenservice/downloads#vergoedingen-en-wijzigingen

 

Besured: Overzicht met alle maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

https://www.besured.nl/zorgverzekering/downloads

 

De Amersfoortse: Niets gepubliceerd

https://www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/voorwaarden-en-vergoedingen

 

De Friesland: Niets gepubliceerd

https://www.defriesland.nl/consumenten/zorgverzekeringen/basisverzekering/polisvoorwaarden

 

CZ: Vergoedingen voor Medisch Specialistische zorg zijn van 2019

https://www.cz.nl/vergoedingen/voorwaarden

 

Just: Vergoedingen voor Medisch Specialistische zorg zijn van 2019

https://www.just.nl/spelregels#VenV

 

Menzis: Vergoedingen voor Medisch Specialistische zorg, Kraamzorg, Wijkverpleging, Verloskundige zorg

https://www.menzis.nl/klantenservice/formulieren-en-documenten/reglementen-en-regelingen/maximale-vergoedingen-niet-gecontracteerde-zorgaanbieders

 

National Academic: Compleet overzicht met alle maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

https://www.nationalacademic.nl/zorgverzekering/downloads

 

PMA: (Zie Menzis) Vergoedingen voor Medisch Specialistische zorg, Kraamzorg, Wijkverpleging, Verloskundige zorg

https://pma.info/zorgverzekering/vergoedingen/

 

Promovendum: Compleet overzicht met alle maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

https://www.promovendum.nl/zorgverzekering/downloads

 

HEMA Zorgverzekering: Vergoedingen voor Medisch Specialistische zorg, Kraamzorg, Wijkverpleging, Verloskundige zorg

https://zorgverzekeringhema.nl/voorwaarden