Nieuws

Stichting Zorghuis bericht hier over actuele nieuwsonderwerpen.

Nieuws naar aanleiding van door ons uitgevoerde onderzoeken, verzoeken aan toezichthouders, publicaties en berichten in de media.

 

Donor financieringsprogramma

Wij zien in toenemende mate de noodzaak voor een Stichting die opkomt voor de belangen van consumenten die, verplicht vanuit de wet, een zorgverzekering moeten afsluiten. Wet- en regelgeving worden vaak genegeerd en het aanbod van zorgpolissen is onduidelijk. Er is dringende noodzaak om alle partijen in de zorgmarkt bij de les te houden. Maar wij zijn ook realisten. Wij willen ons dan ook eerst concentreren op het hinderpaalcriterium. Als er voldoende steun komt, maar dat is voor later, willen wij ons ook richten op andere aspecten van de zorgpolissen en zorgmarkt.

 

Het verkrijgen en/of bevestigen van bindende richtlijnen waar alle betrokkenen zich aan moeten houden is een tijdrovende en kostbare exercitie. Wij willen dit stap voor stap doen en ons eerst richten op het hinderpaalcriterium. Voor wie minder bekend is met de zorgwet laat zich dit het beste uitleggen als de mate waarin je een vrije artsenkeuze hebt bij jouw zorgverzekering.

 

Het werven van de benodigde fondsen richt zich dan ook op het voeren van (juridische) procedures over dit hinderpaalcriterium. De inschatting is dat hiervoor €60.000,- nodig is. Natuurlijk hopen wij op meer omdat er veel meer speelt dan alleen het hinderpaalcriterium. Stichting Zorghuis zal binnen haar eigen netwerk en met behulp van sociale media haar initiatief onder de aandacht brengen. Alle ontvangen fondsen zijn bedoeld voor de onkosten van juridische bijstand en de onkosten die door de Stichting zelf gemaakt worden. Stichting Zorghuis heeft geen personeel in dienst. Werkzaamheden en onkosten die in opdracht van Stichting Zorghuis worden gemaakt worden wel vergoed.

 

Wanneer Stichting Zorghuis niet voldoende vermogen heeft weten te verkrijgen voor een rechtszaak over het hinderpaalcriterium, of wel voldoende vermogen heeft voor deze rechtszaak maar onvoldoende om de Stichting langer voort te zetten dan zal, na betaling van alle (juridische) onkosten, het resterende bedrag pro rato naar de donateurs worden teruggestort.

 

 

 

 

Nu je er toch bent...

 

...willen wij wat aan je vragen. Sinds de oprichting van Stichting Zorghuis hebben wij al diverse donaties mogen ontvangen. Wij zijn daar iedereen dankbaar voor. Echter de inkomsten van onze Stichting lopen langzaam terug.

 

Dankzij de gekregen steun kunnen we ingewikkelde dossiers oppakken. Vooral in deze tijd waar steeds meer druk op het zorgstelsel komt te staan zijn de rechten van verzekerden belangrijker geworden. Stichting Zorghuis is onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen. Niemand stuurt onze mening, de onderzoeken en de uitkomsten. Wij vinden dit belangrijk omdat het ons in staat stelt een stem aan de verzekerden te geven en de zorgverzekeraars uit te dagen om het hele verhaal te vertellen. En dat verhaal ook goed te vertellen. Zodat eenieder op een juiste wijze tot een weloverwogen keuze van zijn zorgpolis kan komen.

 

Uw steun betekent dat Stichting Zorghuis onafhankelijk onderzoek naar de zorgpolissen kan verrichten. Zo kunnen wij onder andere opkomen voor het recht op vrije artsenkeuze. Wij zien dat zorgverzekeraars dit recht beetje bij beetje steeds verder beperkt. Hierover, maar ook over het toezicht, zijn wij inmiddels een rechtszaak tegen de NZa begonnen

 

Als iedereen die onze website bezoekt ons zou ondersteunen, dan kunnen wij ons meer en beter inzetten voor jouw zorgpolis. Al is het maar € 1 en een minuut van je tijd. Dank je.

 

Steun Stichting ZorghuisDoneren