Nieuws

Stichting Zorghuis bericht hier over actuele nieuwsonderwerpen.

Nieuws naar aanleiding van door ons uitgevoerde onderzoeken, verzoeken aan toezichthouders, publicaties en berichten in de media.

 

Oprichting Stichting Zorghuis


Als je aan de zorg denkt dan denk je sinds een decennia ook aan marktwerking. Sinds 2006 is het, na een steeds meer terugtrekkende overheid, vooral een spel tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder geworden. Verzekerden nemen pas deel aan de discussie wanneer die zelf zorgvrager zijn geworden. Dat is te laat. Wij willen zorgverzekerden, op het moment dat een zorgverzekering moet worden afgesloten, actief laten deelnemen in deze markt. Stichting Zorghuis is van mening dat dit enkel mogelijk is bij meer transparantie, duidelijke richtlijnen maar vooral door een sterk vereenvoudiging van het aanbod van zorgverzekeringen.


Onze geschiedenis

Onze voorgeschiedenis begon zo’n twee jaar geleden. Onafhankelijk van elkaar bekeken de oprichters van Stichting Zorghuis de zorgpolissen kritisch. Door de beroepen van onze partners, Logopedisten, kwamen wij met elkaar in contact. De zorg en kritiek die wij met elkaar deelde speelde zich af rond de wijze waarop zorgverzekeraars stelde kwaliteit van zorg in te kopen, hoe de polissen werden aangeboden en het in de zorgwet opgenomen ‘hinderpaalcriterium’. In de volksmond de vrije artsenkeuze genoemd. In het afgelopen jaar hebben wij met diverse partijen binnen de zorgmarkt gesproken over dit hinderpaalcriterium. Gaandeweg werd ons steeds duidelijker dat zonder een duidelijke stem van de zorgverzekerden de problemen die wij zagen over de vrije artsenkeuze niet zouden worden opgelost. Om dit probleem goed onder de aandacht te kunnen brengen hebben wij besloten om stichting Zorghuis op te richten.


Marktwerking zorg

Het ziekenfonds is niet voor niets afgeschaft. Vergrijzing, de zeer snel stijgende zorgkosten en relatief lange wachtlijsten bleken uiteindelijk de belangrijkste redenen voor het invoeren van een gereguleerde marktwerking in de zorg. De overheid ziet toe op de balans tussen vraag en aanbod in de verschillende zorgsectoren, dat er ruimte is voor concurrentie, verschil in zorgaanbod en verschillen in de prijzen van behandelingen. Het is dus geen volledig vrije markt, maar een markt die door de overheid wordt gecontroleerd en gereguleerd. In hoeverre marktwerking de juiste keuze is voor de stijgende zorgkosten en de oplossing voor lange wachtlijsten is vooral een politieke keuze. Stichting zorghuis wilt zich niet mengen in de discussie of marktwerking de oplossing is voor de geschetste problemen. Stichting Zorghuis zal zich wel uitspreken of de markt, al dan niet op onderdelen, goed functioneert.


De start van Stichting Zorghuis

Vanaf 1 juni 2016 zal Stichting Zorghuis een feit zijn. Wij zullen dan actief naar buiten treden om contacten te leggen en te onderhouden, de noodzaak van Stichting Zorghuis uit te leggen én, niet geheel onbelangrijk, fondsen werven. Zo hopen wij om in ieder geval onze eerste doelstelling, duidelijkheid over de vrije artsenkeuze, te kunnen realiseren. Voorafgaand aan de oprichting hebben wij meerdere malen gesproken met zorgadvocaten. Wij hebben hen uitgelegd wat onze plannen zijn en hun feedback was voor ons bemoedigend genoeg om Stichting Zorghuis op te richten.


En hoe verder

Of wij een ‘one issue’ of een ‘pop-up’ stichting zijn hangt af van de (financiële) steun die wij krijgen. Wij zijn realisten en zoals de stichting, stap voor stap, tot stand is gekomen zullen wij ook de stichting stap voor stap besturen. Onze eerste doelstelling is om voor verzekerden duidelijkheid te verkrijgen over het hinderpaalcriterium. Dit is op zich al een complexe, tijdrovende en daarmee ook kostbare procedure. Verder naar de toekomst kijkend zien wij voldoende aanleiding om ook andere onderwerpen onder de aandacht te brengen. Wij weten niet of het ook zover zal komen. Wel weten wij dat wij met veel vertrouwen en energie de eerste stap willen gaan zetten.

 

 

 

 

Nu je er toch bent...

 

...willen wij wat aan je vragen. Sinds de oprichting van Stichting Zorghuis hebben wij al diverse donaties mogen ontvangen. Wij zijn daar iedereen dankbaar voor. Echter de inkomsten van onze Stichting lopen langzaam terug.

 

Dankzij de gekregen steun kunnen we ingewikkelde dossiers oppakken. Vooral in deze tijd waar steeds meer druk op het zorgstelsel komt te staan zijn de rechten van verzekerden belangrijker geworden. Stichting Zorghuis is onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen. Niemand stuurt onze mening, de onderzoeken en de uitkomsten. Wij vinden dit belangrijk omdat het ons in staat stelt een stem aan de verzekerden te geven en de zorgverzekeraars uit te dagen om het hele verhaal te vertellen. En dat verhaal ook goed te vertellen. Zodat eenieder op een juiste wijze tot een weloverwogen keuze van zijn zorgpolis kan komen.

 

Uw steun betekent dat Stichting Zorghuis onafhankelijk onderzoek naar de zorgpolissen kan verrichten. Zo kunnen wij onder andere opkomen voor het recht op vrije artsenkeuze. Wij zien dat zorgverzekeraars dit recht beetje bij beetje steeds verder beperkt. Hierover, maar ook over het toezicht, zijn wij inmiddels een rechtszaak tegen de NZa begonnen

 

Als iedereen die onze website bezoekt ons zou ondersteunen, dan kunnen wij ons meer en beter inzetten voor jouw zorgpolis. Al is het maar € 1 en een minuut van je tijd. Dank je.

 

Steun Stichting ZorghuisDoneren