Nieuws

Stichting Zorghuis bericht hier over actuele nieuwsonderwerpen.

Nieuws naar aanleiding van door ons uitgevoerde onderzoeken, verzoeken aan toezichthouders, publicaties en berichten in de media.
Opinie pagina Algemeen Dagblad van 22 november 2018

 

Voorstel Hugo de Jonge raakt vooral consument

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil lagere vergoedingen voor zorgverleners zonder contract met een verzekeraar. Ronald van Oosterhout, van de Stichting Zorghuis, stelt dat de patiënt de dupe is. Voorstel Hugo de Jonge raakt vooral consument

 

Minister Hugo de Jonge dreigde onlangs met een lagere vergoeding voor zorgverleners zonder contract met de verzekeraar. Hij zei: ‘Zij krijgen nu nog minimaal driekwart van de rekening vergoed’. En collega-minister Bruins (Medische Zorg) informeerde eerder dit jaar de Kamer dat ‘conform het hinderpaalcriterium circa 75 procent van de rekening wordt vergoed’.

 

Bij een naturapolis betaal je als verzekerde een deel van de zorgkosten zelf, tenzij de verzekeraar een contract heeft met de zorg - aanbieder (ziekenhuis, arts, fysiotherapeut et cetera). Stichting Zorghuis wordt moedeloos van de steeds terugkerende misvatting dat 75 procent van de rekening wordt vergoed. Wij kunnen het niet vaak genoeg herhalen: er wordt geen 75 procent vergoed. De vergoedingen zijn veel lager. Soms is het nog niet een derde.

 

Hoe laag wil de minister de vergoeding eigenlijk hebben? Veel ruimte heeft hij niet meer. Hij begrijpt niets van zorgpolissen en slaat de plank volledig mis. Zijn voorstel is ook fundamenteel onjuist. Het raakt niet zozeer de zorgverleners zonder contract. Want deze zorgverleners bepalen zelf de prijs voor een behandeling. Zijn voorstel gaat over een lagere vergoeding aan de consument. Het risico ligt bij hen. Welk systeem hij ook kiest, zij dragen de kosten. Laten we er dan ook eerlijk over zijn.

 

De suggestie dat zorg zonder contract duurder is, is een mythe. De naturapolissen zijn niet veel goedkoper dan een restitutiepolis waarbij je als verzekerde volledige keuzevrijheid hebt. Het verschil is soms nog geen 2 euro. Een kopje koffie aan de Maasboulevard is duurder.

 

Sterker: combinatiepolissen die wel 75 procent van de rekening vergoeden zijn goedkoper. Wat de minister voorstelt is al lang bon ton. Zijn timing is opvallend. Onlangs hebben wij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erop aangesproken dat naturapolissen misleidend zijn. In 2013 werd slechts 50 procent vergoed. Nu beloven deze zelfde polissen een vergoeding van 75 procent. Een aanzienlijke verbetering. Op papier. Want in werkelijkheid liggen de vergoedingen vaak op of onder het niveau van 2013. Wat de minister voorstelt is niet nieuw. Het gebeurt al, alleen het mag nu niet.

 

Politieke keuzes worden bedenkelijk als blijkt dat bestuurders geen goed inzicht hebben in de materie. Er is nog een wereld te winnen om het aanbod van zorgpolissen transparanter en inzichtelijker te maken. Ministers die roepen dat 75 procent wordt vergoed, helpen daarbij niet. Niemand met een naturapolis weet welk financieel risico hij of zij loopt. Het voorstel van de minister vergroot dit risico en helpt niet om zorgpolissen beter te begrijpen.

 

De Eerste Kamer heeft besloten dat het recht op vrije artsenkeuze blijft bestaan. Flauw dat dit recht iedere keer weer ter discussie staat. Dit belemmert het werkelijke debat over de betaalbaarheid van de zorg. Laten we afspreken dat we hiermee stoppen en werken aan oplossingen die echt iets bijdragen. Een kopje koffie aan de Maasboulevard in Rotterdam is duurder dan dit.

 

 

Download als PDF

 

 

 

 

Nu je er toch bent...

 

...willen wij wat aan je vragen. Sinds de oprichting van Stichting Zorghuis hebben wij al diverse donaties mogen ontvangen. Wij zijn daar iedereen dankbaar voor. Echter de inkomsten van onze Stichting lopen langzaam terug.

 

Dankzij de gekregen steun kunnen we ingewikkelde dossiers oppakken. Vooral in deze tijd waar steeds meer druk op het zorgstelsel komt te staan zijn de rechten van verzekerden belangrijker geworden. Stichting Zorghuis is onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen. Niemand stuurt onze mening, de onderzoeken en de uitkomsten. Wij vinden dit belangrijk omdat het ons in staat stelt een stem aan de verzekerden te geven en de zorgverzekeraars uit te dagen om het hele verhaal te vertellen. En dat verhaal ook goed te vertellen. Zodat eenieder op een juiste wijze tot een weloverwogen keuze van zijn zorgpolis kan komen.

 

Uw steun betekent dat Stichting Zorghuis onafhankelijk onderzoek naar de zorgpolissen kan verrichten. Zo kunnen wij onder andere opkomen voor het recht op vrije artsenkeuze. Wij zien dat zorgverzekeraars dit recht beetje bij beetje steeds verder beperkt. Hierover, maar ook over het toezicht, zijn wij inmiddels een rechtszaak tegen de NZa begonnen

 

Als iedereen die onze website bezoekt ons zou ondersteunen, dan kunnen wij ons meer en beter inzetten voor jouw zorgpolis. Al is het maar € 1 en een minuut van je tijd. Dank je.

 

Steun Stichting ZorghuisDoneren